Rabu, 07 Desember 2011

Contoh Pidato Bahasa Sunda tentang Kebersihan

Asalamu’alaikum wr. wb


Para hadirin anu ku simkuring di pihormat, alhamdulilah danget ieu urang sadayana tiasa pateupung lawung pa amprok jonghok, dina raraga urang mi eling kanu jadi kabersihan kota Garut.
Hadirin anu ku simkuring di pihormat, sakumaha anu uninga ku urang sadayana, kota Garut teh tos sering kenging piala adipura ku sabab garut teh bersih, endah sareng asri. Ku kituna garut sok di sebut kota Intan. Tapi, aya wae masarakat garut anu sok miceun sampah timana wae. Sabab kurangna kasadaran di diri satiap jalma ngeunaan kabersihan. Ku kituna hayu urang sing sadar kanu jadi kabersihan kota garut.
Hadirin anu ku simkuring di pihormat, kalintang betah janten urang Garut. Atuh teu aya lepatna lamun ku urang di jaga pasti – pasti sangkan sagala rupi anu mangrupakeun kakayaan anu di piboga, ku urang di lestarikeun sangkan kota Garut, leuwih nanjeur, leuwih maju dina sagala widangna. Hayu urang babarengan ningkatkeun mempertahan keun kota Garut, kota Intan, kota Garut kota pangirut.
Rupina mungsakitu nu tiasa di dugikeun, bilih luhur saur bahe carek, bobo sapanon  carang sapakan dina cumarios, ka sadayana neda tawakup anu kasuhan.

Wabillahi taufik walhidayah

Wassalamuailakum wr. wb

Tidak ada komentar:

Posting Komentar